Bazény skimmer

Cirkulácia vody pomocou skimmera je riešenie možné len u privátnych bazénov. Voda je nasávaná do pieskového filtra cez hladinový zberač nečistôt ( skimmer ). Hladina je nižšie než lem bazénov. Tento variant je ekonomickejší , nie však na úkor kvality či dizajnu.

Vďaka nášmu inovatívnemu typu skimmera, ktorý je veľmi nízky, široký 42 cm alebo 62 cm a doplnený automatickým dopúšťaním alebo prepadom, dokážeme nastaviť hladinu vody len 8 cm od vrchnej hrany bazéna. Koše pre zachytenie nečistôt sa vyberajú smerom do bazéna a nepôsobia rušivo.

Zavolať Navigovať Uložiť kontakt Poslat si info na mail